no image loading!

دانشکده هنر و معماری

دانشکده ی هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۳ با موافقت اصولی دو رشته ی تحصیلی : کارشناسی موسیقی و کارشناسی صنایع دستی پای به عرصه وجود گذاشت و پس از دانشکده ی هنر اصفهان ( پردیس دانشگاه هنر ) ، اولین دانشکده ی هنری است که در سطح دانشگاههای خارج از تهران تأسیس گردید . این دانشکده هم اکنون با بهره مندی از محضر اساتید برجسته ی هنری و برخورداری از پنج رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و دو رشته کارشناسی ارشد، یکی از نامدارترین دانشکده های هنر سراسر کشور است . موفقیت در خور تحسین فارغ التحصیلان این دانشکده چه در مجامع هنری کشور و چه در سطح پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی موجب گردید تا دانشکده ی هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان به دانشکده ای معتبر ، پویا و فعال تبدیل گردد به گونه ای که درصد قابل توجه ای از داوطلبان آزمون سراسری با شناختی که ازاین دانشکده و قابلیت های فراوان آن دارند ، تحصیل در این دانشکده را در اولویت های نخست خود قرار می دهند .

دانشگاه سیستان وبلوچستان- دانشکده هنر و معماری