no image loading!

دانشکده مدیریت و اقتصاد

دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان فعاليت خود را با تاسيس رشته مديريت دولتي در سال ۱۳۷۱ و با پذيرش ۹۲ نفر دانشجو در مقطع كارشناسي آغاز نمو د. در سال ۱۳۷۲ رشته حسابداري اين دانشكده راه اندازي شد. از سال ۱۳۷۴ گروه اقتصاد کشاورزی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی شروع به کار کرده و سپس به ترتیب در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۷ گروه اقتصاد صنعتی و اقتصاد بازرگانی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. از سال ۱۳۸۱ به بعد به دنبال كسب شاخص هاي لازم جهت ايجاد رشته هاي جديد، يك رشته گرايش در مقطع كارشناسي و هفت رشته گرايش در مقطع كارشناسي ارشد به گرايشات موجود افزوده شد.

دانشگاه سیستان وبلوچستان- دانشکده مدیریت و اقتصاد