آموزش و دستورالعمل های کار با سامانه مهارت افزایی و دانش افزایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آموزش ثبت نام در دوره

آموزش دریافت گواهینامه