no image loading!

پنج شنبه 25 آذر ساعت 10 تا 12

pass word: 2020 eng

ü      آشنایی با صفحه اصلی نرم‌افزار و محیط ترسیم سیستم لوله‌کشی به صورت شماتیک به همراه جزئیات مربوطه (محیط Flo-Sheet)

ü      استفاده از نرم‌افزار برای انجام محاسبات مرتبط با جریان درون لوله (Major Loss) به همراه حل یک مثال کاربردی

ü      استفاده از نرم‌افزار برای انجام محاسبات مرتبط با تلفات فرعی (Minor Loss) به همراه حل دو مثال کاربردی

ü      استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل خطوط لوله سری به همراه حل دو مثال کاربردی

استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل سیستم‌های خط لوله موازی به همراه حل یک مثال کاربردی

مجازی

دوره های مشابه