no image loading!

13:30 - 15:30

1- مروی بر تکنلوژی های  حوزه مخابرات( با نگرش کاربردی شبکه، بهینه سازی و طراحی فرکانسی و تجهیزات)

2- نسل پنجم موبایل و بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی

3- iot و ارتباط آن با بسترهای مخابراتی

4- فرصت ها و چالش های ارتباط دانشگاه و صنعت مخابرات

نیاز به شرایط خاصی ندارد

ندارد

تئوری و عملی

دوره های مشابه

دوره آموزشی فتوشاپ
  • ظرفیت باقی مانده: 12
    تاریخ شروع دوره:1399/11/11